Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede

Højmarklaboratoriet a·s råder over et moderne kemisk og mikrobiologisk analyse-laboratorium og har siden 1988 været akkrediteret af DANAK (ISO 17025) til analyse af følgende prøvetyper:

  • Levnedsmidler
  • Fiskeprodukter
  • Foder
  • Spildevand
  • Dambrugsvand
  • Recipientvand
Klik her for at se mere om DANAK akkreditering

Udover et stort antal standardanalyser løser Højmarklaboratoriet a·s analyseopgaver med udgangspunkt i den enkelte virksomheds specifikke behov herunder specialanalyser. Laboratoriet foretager prøveudtagning samt afhentning af prøver.

Højmarklaboratoriet a·s udarbejder relevante certifikater med baggrund i kundens ønsker samt udførte analyser.

Såfremt De ønsker nærmere information om specifikke analyser eller har behov for vejledning i forbindelse med fastlæggelse af et analyseprogram herunder valg af relevante analyseparametre, beder vi Dem venligst kontakte os.