Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede

Højmarklaboratoriet a·s udfører industrielle forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med erhverv og Danmarks Fiskeriundersøgelser samt andre forskningsinstitutioner.  

I forbindelse med nuværende og tidligere projekter har Højmarklaboratoriet a·s udarbejdet en række rapporter, hæfter m.fl. (Se Materiale). 

På nuværende tidspunkt arbejdes bl.a. med følgende projekter:

 • Koldrøget laks � teknologiske parametres betydning for udbytte og kvalitet læs mere

 • Konsumanvendelse af hestemakrel og andre pelagiske fisk læs mere

 • Livscyklusvurdering af basis levnedsmidler læs mere

 • Risk management i fiskerøgerier � kontrolmuligheder vis a vis Listeria monocytoges læs mere

Højmarklaboratoriet a·s har blandt andet gennemført følgende projekter:  

 • Udnyttelse af fiskeproteiner

 • Funktionelle levnedsmidler

 • Renere teknologi i fiskeindustrien

 • Renere rengøringsteknologi i fiskeindustrien

 • Div. miljøansøgninger

 • Udvikling af slusesystemer til tørtransport i hvidfiskeindustrien

 • FISK � Farsteknologi, traditionelle og nye ressourcer

 • FISK - Kvalitetsdifferentiering af frossen fisk i industrien

 • FISK - Kvalitetsindikatorer - et forbrugermål

 • Kvalitetshåndbog: Kvalitetsstyrring/-dokumentation efter HACCP-princippet i autoriserede røgerier

 • Kvalitetshåndbog: Dambrugsørred � kvalitet og sikkerhed i primærproduktionen