Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede

Højmarklaboratoriet a·s er opdateret omkring fødevare- og miljølovgivning og udfører i denne sammenhæng en række opgaver.

       · Konsulentbistand til opbygning af egenkontrolsystemer, således at gældende lovkrav overholdes

       -   · Egenkontrolsystemer til virksomheder og skibe

          · Revision og opdatering af virksomheders lovsamling  

          · Abonnementsordning

-         · Månedlig ajourføring af lovgivning til virksomheders egenkontrolsystem           

-         · Månedlig opdatering af virksomheders lovsamling  

          · Konsulentbistand til tolkning og implementering af lovkrav  

          · Konsulentbistand til sikring af at gældende lovkrav overholdes, herunder:

-      Mærkningsregler; næringsdeklarationer opbygning og indhold, mængdeangivelser m.fl.

-      Ansøgning om miljøgodkendelse

-      Udledningstilladelse

-      Opbygning af grønt regnskab