Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede
Højmarklaboratoriet a·s har udarbejdet en række forskelligt materiale. Materialet kan bestilles ved henvendelse til Højmarklaboratoriet a·s. En del af de udarbejdede rapporter kan downloades fra hjemmesiden www.kvalitetsfisk.dk. Disse rapporter er markeret med blåt.

Kvalitetshåndbøger

 • Kvalitetsstyrring/-dokumentation efter HACCP-princippet i autoriserede røgerier

 • Dambrugsørred · kvalitet og sikkerhed i primærproduktion

Hæfter

 • Gode Råd for ansatte i levnedsmiddelindustrien

 • Frisk fisk fra fryseren · Ny viden om kvaliteten af frossen fisk

Rapporter

Kvalitesnormer og reologi

 1. Farvemæling på mince

 2. Detektion af nematoder i fiskemince

 3. Kvalitetsindeksskema; mince blokke - vejledning

 4. Kvalitetsindeksskema; fersk mince - vejledning

 5. Afprøvning af analysemetoder til vurdering af mincekvalitet

 6. Analysemetoder til vurdering af mincekvalitet

 7. Validering af analysemetoder til vurdering af mincekvalitet

 8. Viskositetsmåling af mince

Procesteknologi

 1. Mincekvalitet som funktion af råvarens tilstand

 2. Optimering af mincekvalitet ved anvendelse af dekanter

 3. Mincekvalitet som funktion af hulstørrelse i separator

 4. Optimering af produktionsprocesser A-mince

 5. Optimering af produktionsprocesser B-mince

Produktteknologi

 1. Inspiration til førdigvarer med basis i mince råvarer

 2. Hjælpestoffers indvirkning på mincekvalitet

Frysestabilisering

 1. Differential scanning Calorimetry (DSC) til undersøgelse af frysemekanismer i fiskemince

Kvalitetsindikatorer

 1. Fangstbehandling i Strandbyforsøget

 1. Strandbyforsøget

 2. NIR-model på optøet hel torsk

Kvalitetsdifferentiering af frossen fisk i industrien

 1. Kvaliteten af ferske torskefileter fra korttids frossen råvare 3. udg.

 2. Introduktion til frysning og fryselagring 2. udg.

 3. Introduktion til optøning

 4. Kvalitet af kølelagrede torskefileter fra frossen råvare med differentieret fryselagringstemperatur

 5. Kvaliteten af torskefileter opbevaret på køl eller frost 2. udg.

 6. Kvaliteten af torskefileter opbevaret på is eller frost

 7. Anvendelse af nær-infrarød spektroskopi til kvalitetsdifferentiering

Såfremt de er interesseret i en del af ovenstående materiale, bedes De venligst henvende dem til Højmarklaboratoriet a·s.