Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede Klik her for et større billede

Højmarklaboratoriet a·s tilbyder træning og uddannelse indenfor samtlige
forretningsområder - analyser, kvalitet, miljø og udvikling.

Med udgangspunkt i virksomhedens behov og dagligdag tilpasses indhold og
forløb til den enkelte virksomhed.

Nedenfor er angivet eksempler på gennemførte kursusforløb:

  • Kantineundervisning - træning af produktionspersonale
    4 x 45 minutter, egenkontrol, HACCP, hygiejne og rengøring

  • Kursus for kvalitetschefer
    1-2 dage, egenkontrol, HACCP, ISO 9000, lovgivning

  • Kursus for laboratoriepersonale
    1-2 dage, kemiske og mikrobiologiske analyser, ISO 25

Højmarklaboratoriet a·s har i forbindelse med træning af produktionspersonale
udgivet hæftet "Gode Råd for ansatte i levnedsmiddelindustrien".
Hæftet behandler grundlæggende elementer som mikroorganismer, personlig
hygiejne m.v., og kan bestilles ved henvendelse til Højmarklaboratoriet a
·s.